Електро съвети за аварии, ремонти и услуги Пловдив


electrical services

Ако имате нужда от Качествени Електро услуги в Пловдив или подмяна на един контакт в дома. Вие сте попаднали на точното място. Нашият професионален опит е гаранция за добро качество на предлаганите от нас услуги.

В момента, в който подадете заявка по телефона, в работно време наш електротехник в Пловдив ще дойде на място.

Ако усетите остра миризма на бакелит или пластмаса, изключете електрическите уреди (перални, бойлери, печки или други)!
Ако можете да установите точно откъде идва проблема в най-къс срок го отстранете или потърсете помощ от правоспособен електротехник.

Винаги може да се разчита на нас когато имате нужда от спешно отстраняване на Електро Аварии в Пловдив или региона. В работно време от 9.00 до 18.00 ч. ще изпратим техник.

Ако миризмата идва от таблото с предпазителите, установете от кой предпазител е и го изключете при възможност. При винтовите предпазители той ще бъде топъл, дори горещ. По-често се случва да бъде главният предпазител и захранващият проводник. Ние предлагаме електротехнически услуги в целия град Пловдив.

При такива ситуации се създава предпоставка за пожар!


Никога не подсилвайте с жички старите порцеланови предпазители (бушони).  Това е предпоставка за пренатоварване на мрежата, което ще доведе до пожар.

Удължителите крият опасности от разтапяне и не е сигурно дали са защитно занулени и дали сечението на проводниците отговаря на капацитета на консумацията.
Миризмата на бакелит, пластмаса, означава че проводниците се нагряват поради: слаба връзка, голяма консумация на ток, повече отколкото е предвиден проводникът, лош контакт на клемите или др.

Никога не приемайте обяснението, че на даден уред трябва да се включва щепселът в контакта само при едно положение (например някакъв белег върху щепсела отгоре). Това говори, че има нередност на ел.уреда и „техникът“ не е запознат с професията си. Всеки уред трябва да се включва, независимо как се поставя щепселът в контакта.

Винаги настоявайте електротехник пред Вас да се проверят контактите дали са занулени. В този случай, ако има пробив в електрическия уред, предпазителят ще се изключи и ще Ви предпази от токов удар.

  • Отстраняване на късо съединение в Пловдив
  • Ремонти на електрическо табло пловдив
  • Смяна на автоматичен предпазител
  • Отстраняване на ел аварии

След монтаж или ремонт на ел. уред при включен (работещ) уред, да се провери за отечка (офазяване). Предназначението на зануляването на контакта и щепсела е при пробив на уреда, предпазителят да се изключи и по този начин да Ви предпази от токов удар.

Електроуслуги Пловдив е екип от професионалисти – Електротехници, специализирани в широк кръг от ремонти. При нужда предлагаме спешно отстраняване на Ел аварии.

За всички тези и други проблеми ни се обадете на посочените телефони и говорете с квалифицираните ни служители.

Share