Правила за работа с електрически бойлери

  manual-water-heaters

Ръководство с инструкции за работа с Домашни Водонагреватели (бойлери). Те са предназначени само за ползване на битови цели, в домакинството и служат за затопляне на вода от обща водопроводна мрежа, чиито стойности на показателите й са в обхвата  на определените от наредбите, свързани с нормите за водите.

Водонагревателят се ползва само в помещение с нормална пожарна безопасност и в условия, отговарящи на степента на защитата му против проникване на вода. В противен случай ще се предизвика дефектиране на уреда.

Електрическите уреди не са предназначени за ползване от деца. Децата трябва да се наблюдават, да не си играят с уредите под електрическо напрежение.

Задължително е монтаж на бойлери да се извършва от сервиз. При монтаж на уредите от нашия Специализиран сервиз ще ви важи гаранцията! Монтирането на възвратно-предпазния клапан на бойлера е препорачително. Не включвайте уреда, ако съществува вероятност водата в бойлера да замръзне. Тогава изпразвайте бойлера, така че да не остава вода в него. Не включвайте бойлера преди да сте го напълнили с вода и проверили за течове. След което проверете напрежението на електрическата мрежа да ли е в нормите за работа на уреда.

С оглед на дългосрочната и безаварийна експлоатация на Вашите бойлери, производителите препоръчват периодична диагностика, на състоянието на електрическия уред, от правоспособен техник и подмяна при необходимост на дефектирали части или елементи, като това може да стане по
време на периодичната профилактика на уреда на всеки 2- 3 години.

Поради варовитата вода в Пловдив е необходимо да се почиства бойлерът на всеки 2-3 години, в зависимост от експлоатацията му. За повече информация може да прочетете ТУК. Гаранцията на уреда не покрива почистването.

СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УРЕДИТЕ.

Ние сме Специализиран сервиз за монтаж и ремонт на бойлери в Пловдив от марките АристонДипломат, Елдоминвест, Теси, Доминатор, AEG, Sunsystem, Stiebel Eltron, Фламина, Матев, Нео, Свельо Шишков и др. При необходимост можем да изпратим техник за диагностика на място, без да е необходимо транспортирането на уреда.

 

Share